Renowned Speakers

Ying Yang

Ying Yang

Tongji Medical College ,China

Dr. Lobel Lurie

Dr. Lobel Lurie

Cone Health ,USA

Ong-Orn Jaichaiyaphum

Ong-Orn Jaichaiyaphum

King Chulalongkorn Memorial Hospital ,Thailand

Pataraporn  Kheawwan

Pataraporn Kheawwan

King Chulalongkorn Memorial Hospital ,Thailand

Chanya Thanomlikhit

Chanya Thanomlikhit

King Chulalongkorn Memorial Hospital ,Thailand

Samonnan Thasaneesuwan

Samonnan Thasaneesuwan

Prince of Songkla Univesity ,Thailand

wanxia yao

wanxia yao

Xi’an Peihua University ,China

Oyunsaikhan

Oyunsaikhan

Mongolian National University of Medical Sciences ,mongolia

Wan Shiuan Lin

Wan Shiuan Lin

National Yang-Ming University ,Taiwan

Darcy Hostetter-Lewis

Darcy Hostetter-Lewis

University of California ,United States

Siobhan Tranter

Siobhan Tranter

Nelson Marlbourough Institute of Technology ,New Zealand

Jinhyun Kim

Jinhyun Kim

Seoul National University ,Korea

Benyapa Thitimapong

Benyapa Thitimapong

Prince of Songkla University ,Thailand