Previous Speakers

MengQin Zhang

MengQin Zhang

Sichuan University School of Medicine, China

Roongtiwa Chobchuen

Roongtiwa Chobchuen

Khon Kaen University, Thailand

Jintana Singkhornard

Jintana Singkhornard

Khon Kaen University, Thailand

Wong Florence MF

Wong Florence MF

Tung Wah College, Hong Kong

Yoshiko Yamaguchi

Yoshiko Yamaguchi

Kwassui Women’s University, Japan

Catharine Jenkins

Catharine Jenkins

Birmingham City University, UK

Ping Ni

Ping Ni

Sichuan University, China

Jamras Wongkham

Jamras Wongkham

KhonKaen University, Thailand

Suteera Pradubwong

Suteera Pradubwong

Khon Kaen University , Thailand

Pusda Pukdeekumjorn

Pusda Pukdeekumjorn

KhonKaen University, Thailand

Sumalee Pongpagatip

Sumalee Pongpagatip

Khon Kaen University, Thailand

Somchit Maneeganondh

Somchit Maneeganondh

Khon Kaen University, Thailand

Cameo Aleece Green

Cameo Aleece Green

Medical University of South Carolina, USA

Carole Germaine

Carole Germaine

Birmingham City University, UK

Mohammad Al-Motlaq

Mohammad Al-Motlaq

Hashemite University , Jordan

Yi-Chuan Chen

Yi-Chuan Chen

National Taiwan University (NTU) Medical College, Taiwan